Daloy ng Wika Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto tungo sa Pananaliksik